Verkoston hanketoiminta

Verkoston hanketoimintaa ovat itse toteutetut selvityshankkeet, tilatut kehittämishankkeet sekä yhteistyö tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden toteuttamissa hankkeissa. Vuosina 2011-2012 toteutetiin useampi hanke. Verkoston hankkeita toteutettiin pienemmässä mittakaavassa vuosina 2013-2015.

Vuosina 2014-2015 hankeyhteistyö muodostui yhteistyönä tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden toteuttamissa hankkeissa. Näitä olivat VNK-rahoitteinen JULMA hanke (11/2014-12/2015), Ympäristöministeriön, Liikenneviraston ja Suomen ympäristökeskuksen sekä pilottikaupunkien UZ III - hanke (2014-2016), Euroopan komission, Liikenneviraston ja Ympäristöministeriön rahoittama ja Motivan toteuttama ENDURANCE-hanke,  sekä Helsingin seudun ja Uudenmaan Vetovoimaiset ja vähähiiliset asemanseudut - hanke  (2014-2016). Myös laajemmasta, useita seutuja ja monen useamman kaupungin asemanseutujen kehittämistä koskevasta hankekokonaisuudesta on neuvoteltu.

Vuosien 2016-2019 hankemaailma tukeutuu kahteen isompaan rahoituskokonaisuuteen: AIKO: Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkoston ohjelmaan (www.kaupunkiseutu.fi ) sekä STN rahoitteiseen BEMINE tutkimushankkeen (Beyond MALPE coordination to integrative visioning) osaprojekteihin ja yhteiskehittämiseen Urban Foorumeineen (www.bemine.fi).

Verkoston perusrahoituksella rahoitetaan vuosittain 1-2 hanketta. Vuoden 2017 hanke oli Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin hanke (Liikennevirasto ja MAL-verkosto). Lisätietoja täältä.

Vuoden 2018 hanke on HYMY-kokonaisuus, josta ensimmäisenä on käynnissä HYMY-selvitys (ks. sivun hankekuvaukset) korkeakouluharjoittelija Kaisu sahamiehen  

Verkosto on edelleen mahdollisuuksiensa mukaan valmis yhteistyöhön eri hanketoimijoiden kanssa esimerkiksi kaupunkiseuduille suunnattujen tilaisuuksien järjestämisessä ja tulosten ja esimerkkien levittämisessä (ks. sparraus). 

 

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

  • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi (opintovapaalla 7.1.-3.3.2019)
  • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi,
  • Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi
  • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi