"Houkuttelevan kaupunkiasumisen" kehittämis- ja tutkimushankkeiden kartoitus

Verkoston omana työnä on tehty Houkutteleva kaupunkiasuminen -selvitys asumisen tutkimus- ja kehittämishankkeista. Työn kokosi hallintotieteiden kandidaatti Simo Turunen vuonna 2012. 

Kartoitukseen on koottu asumisen kehittämiseen keskittyviä kehittämishankkeita Suomen kaupungeista noin 5 viimeisen vuoden ajalta pl. energia-, ekotehokkuus-, hiilijalanjälkihankkeet, joita toki suurin osa viime vuosikymmenen asumisen hankkeista on ollut (vrt. kartoituksen sivu 7.).  Kartoituksen hankelistaus keskittyy kolmen teeman ympärille: Kaupunginosa kehittämisen keskiössä, täydentävää rakentamista ja osallistavampaa suunnittelua sekä yhteisöllisyys ja erityisryhmät rakentamisen huomioimisessa. Lisäksi on joukko aivan viimeaikaisia mm. lähiökehittämisen tutkimushankkeita. Muutoin tutkimushankkeet löytyvät kulloisenkin teeman sisältä.

Kartoituksessa haettiin nimenomaan kaupunki- ja kuntavetoisia hankkeita, koska ne useimmiten jäävät "piiloon" valtakunnallisessa keskustelussa ja parhaiden käytäntöjen siirrossa. Simo Turunen lähetti kyselyn kaikille Suomen suurimpien kaupunkien asuntovastaaville tai kaavoituspäälliköille sekä kartoitti Internet-lähteisiin perustuen muita hankkeita. Kartoitukseen valikoituneet hankkeet perustuvat näihin vastauksiin ja hakuihin. 

Kartoitus on taitettu helposti luettavaksi siten, että kukin mukaan otettu hanke-esittely on 1-2 aukemalla ja hankkeeseen liittyvät avainsanat, tiivistelmä, oivallus ja hankkeesta opittavaa sekä lisätiedot ja yhteystiedot löytyvät helposti. Kukin hanke-esittely on helposti tulostettavissa erikseen. 

Houkutteleva kaupunkiasuminen, MAL-verkosto 2012

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

  • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi (opintovapaalla 7.1.-3.3.2019)
  • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi,
  • Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi
  • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi