Urban Zone III

Kesto: 2015-2016

Koordinaoija, vastuutaho: Suomen ympäristökeskus

Kumppanit: Liikennevirasto,  Ympäristöministeriö, pilottikaupungit ja maakunnalliset liitot, MAL-verkosto

Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisyyttä tutkivassa Urban Zone 3 -hankkeessa laaditaan arvio yhdyskuntarakenteen tulevasta kehityksestä kaupunkiseuduilla sekä sovelletaan kehitettyä vyöhykemenetelmää laajasti eri käytännön suunnittelukohteissa erilaisina pilotteina. Hanke toteutetaan vuosien 2015 ja 2016 aikana tiiviissä yhteistyössä osallistuvien kaupunkien ja maakuntien liittojen kanssa. Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus.

Hankkeen tutkimusosiosta vastaa Suomen ympäristökeskus ja hankkeen rahoittavat Suomen ympäristökeskus, Ympäristöministeriö ja Liikennevirasto ja pilottikaupungit. Pilottikohteina on noin 10 suomalaista kaupunkia ja kaupunkiseutua.

Hanke jakaantuu kolmeen laajempaan osahankkeeseen ja pilottialueiden työpaketteihin.

1. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeiden päivitykset (UZ I ja UZ II vyöhykkeiden päivitys)

2. Vyöhykemenetelmän soveltaminen ja kehittäminen pilottialueilla käytännön suunnittelussa sekä vyöhykesuunnittelun palvelupaketin määrittely Liiteri-tietopalveluun

3. Arvio kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen tulevasta kehityksestä

Lisäksi raportointi eri muodoissa on keskeinen osa hankekokonaisuutta sekä työskentelyä edistävät tapaamiset. 

Hankkeessa edsitetään yöhykesuunnittelua käytännön suunnittelukohteissa sekä seutu-että paikallistasolla yhteistyössä kohdealueen kanssa. Pilottikohteina on valintansa mukaan kaupunkiseutuja, joilla on hankkeeseen kytkeytyvä käytännön suunnitteluprosessi käynnissä. Analyyseissa huomioidaan kauounkiseutujen erilainen koko ja vaihtelevat suunnittelutarpeet. Erityishuomio kohdistetaan täydennysrakentamiseen, jolla tuetaan kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittämistä ja jossa huomioidaan kestävän ja resurssitehokkaan yhdyskuntarakenteen tavoitteet.

MAL-verkoston tehtävänä hankkeessa on tukea pilottikaupunkien työskentelyä verkoston jäsenyyden kautta, viestittää hankkeen edistymsiestä ja tuloksista jäsenistölle sekä sidosryhmille sekä järjestää hankekumppaneiden kanssa alustavia tuloksia testaavia ja sparraavia työpajoja (2 x vuosi).  MAL-verkoston osuus ei sisällä rahoitus- eikä maksuosuutta. 

 

Hankkeen sivut SYKEssä

 

Lisätietoja hankkeesta:

Erikoistutkija Mika Ristimäki, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi (at) ymparisto.fi, [mika.ristimaki]

Ryhmäpäällikkö Ville Helminen, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi (at) ymparisto.fi

 

 

 

 

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

  • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi (opintovapaalla 7.1.-3.3.2019)
  • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi,
  • Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi
  • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi