Yritysvuorovaikutuksen toteutus ja konseptit
MAL-­suunnittelussa

Työn tavoite 

Työn avoitteena on auttaa MAL-verkoston jäsenkaupunkeja ja kaupunkiseutuja tuomaan yritysten
ja liiketoiminnan näkökulmia osaksi yleispiirteistä kaupunki-­ ja kaupunkiseutusuunnittelua. Tavoitteena on päästä vuoropuheluun kuntakehittäjien ja yritysedustajien kesken riittävän aikaisessa vaiheessa, ennen konkreettisten suunnittelukohteiden lausuntovaiheita.

Hanketta edelsi Elinkeinoelämän rooli seudullisessa suunnittelussa kartoitustyö (Hanhijärvi, 2011).

Pietarsaaren ja Turun seudut (marraskuu 2012- helmikuu 2013)

Pietarsaaren työpajan järjestettiin Pietarsaaressa ke 21.11.2012. Tilaisuuden kutsu ja taustamateriaali.Turun seudun työpaja järjestettiin Turussa ke 27.2.2013. Tilaisuuden ohjelma ja taustamateriaali

Hankeraportti valmistui kesäkuussa 2013; Yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa, Vuorovaikutuksen konsepitit ja toteutus, Tapaukset Turun seutu ja Pietarsaaren seutu, Toimintamalli MAL-verkostolle. (Lehtovuori, Livady Oy & MAL-verkosto, kesäkuu 2013).

Kotkan-Haminan seutu - kansainväliset investoinnit seudulle (syyskuu 2013 - maaliskuu 2014)

Kotkan-Haminan seudun Yritysvuorovaikutuksen konseptointi ja toteutus nivottiin osaksi Pohjoista kasvukäytävää ja investointivyöhykettä teemojen osalta. Vuorovaikutustyöpajatyöskentely käynnistyi tiistaina 10.12.2013 yritystoiminnan ja maankäytön asiantuntijoille suunnatulla tilaisuudella. Työpaja järjestettiin Cursorin tiloissa Kotkassa klo 12-16. (Linkki työpajan aineistoon).

13.2.2014 järjestettiin toinen työpaja. Työpaja järjestettiin niin ikään Cursorissa klo 12-16. Työpajan teemana oli "Kauppa ja kansainväliset investoinnit Kotkan-Haminan seudulla".

Kotkan-Haminan seudun pilotin ja helmikuun 2014 työpajan perusteella laadittiin raportti: Yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa, Kauppa ja kansainväliset investoinnit, Kotkan-Haminan seutu (Arkkitehtitoimisto Livady, MAL-verkosto, Cursor Oy, Kotkan kaupunki, Haminan kaupunki) UUSI

Yritysvuorovaikutuksen konseptoinnista ja toteutuksesta on vastannut prof. Panu Lehtovuori ja työryhmä (Arkkitehtitoimisto Livady Oy; Lehtovuori, Timo Hämäläinen ja Mikko Laak). Kotkan-Haminan seudun yritysvuorovaikutusta ohjasi Livady Oy:n, MAL-verkoston koordinaation, Cursor Oy:n ja Kotkan kaupungin edustajista muodostettu työryhmä. Kotkan-Haminan seudun vuorovaikutustyön työsuunnitelma.

 

 

 

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

  • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi (opintovapaalla 7.1.-3.3.2019)
  • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi,
  • Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi
  • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi