Muualla julkaistut

Pikkukaupunkien virikekirja, TTY 2010 (MAL- ja DEMO-verkostojen yhteinen julkaisu)

Suomalaisia näkökulmia Euroopan kaupunkiseutujen kehitykseen. Peter Ache & Kimmo Kurunmäki. Teoksessa: ESPONin anti arvioitavana (TEM, Alueiden kehittäminen, 40/2011)

Sopimuksilla sitovuutta: kaupunkiseutujen MAL-suunnittelu vuonna 2012. Kimmo Kurunmäki & Kati-Jasmin Kosonen, Prosum 2012 (Suomen Suunnittelumaantieteilijöiden Liiton lehti, 12 vuosikerta) 

Uusi suunnittelujärjestelmä kaupunkiseuduille. Kimmo Kurunmäki & Panu Lehtovuori, 2013. Rakennettu Ympäristö RY 2/2013, Rakennustieto Oy, s.6-9

PARAS, KOKO, kaupunkipolitiikka - MAL-yhteistyölle vahva tilaus. Kimmo Kurunmäki & Kati-Jasmin Kosonen, 2013. Alueintegraattori 1/2013, Työ- ja elinkeinoministeriö, alueosasto. s. 22-23. www.tem.fi/alueintegraattori.

Customized innovation policies and the regions: digital content services and intelligent machinery in Finland. Markku Sotarauta & Kati-Jasmin Kosonen, 2013. European Urban and Regional Studies, Vol 20 (2), 258-274.

Metropolihallinnan luovat ulottuvuudet kansainvälisessä katsannossa. Kati-Jasmin Kosonen & Iina Sankala, 2013. Luova kaupunkikehittäminen, Kunnallistieteen aikakausikirjan teemanumero 2013.  Kunnallistieteen yhdistys, 41.vuosikerta. Kunnallistieteen aikakausikirja 4/2013. s. 423-437.

JULMA-raportti (2016):

Puustinen, Sari & Mäntysalo, Raine & Karppi, Ilari (toim.) (2016): Strateginen eheyttäminen kaupunkiseuduilla - Näkökulmia kestävän maankäytön ja julkisen talouden kysymyksiin.   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 4/2016. ISSN PDF 2342-6799, ISBN 978-952-287-209-8. (Julkaisupvm 26.1.2016)

BEMINE Tilannekuvaraportti 30.11.2016. STN ohjelman Kaupungistuva yhteiskunta osio; MALPE-koordinaatiosta integroivaan visiointiin tutkimus- ja yhteiskehittelyhanke 2016-2019 (BEMINE). 

 

 

 

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

  • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi (opintovapaalla 7.1.-3.3.2019)
  • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi,
  • Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi
  • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi