Sparraus ja aluekäynnit

Sparraus verkoston toiminnan osana tarkoittaa verkoston tarjoamaa räätälöityä tukea kaupunkikehittämisen aiheista. Käytännössä sparraus voi olla verkoston tukemaa tai tuottamaa asiantuntijaapua jäsenseudun kaipaamasta aiheesta työpajan, seminaarin, keskustelufoorumin tai vastaavan muodossa. 

Seutukohtaiset sparraukset kaudella 2013/2014:

Jakobstadsregionen/ Pietarsaaren seutu - Strukturplaneworkshop/ Rakennemallityöpaja,                     4.12.2013 kl. 13-16, Inbjudan till workshop

Iisalmi - Vanhusasumisen uudet konseptit Iisalmessa, to 12.12.2013 klo 12-16, Teemapäivän ohjelma  

Kotka-Hamina - Yritysvuorovaikutuksen sparraus, ti 10.12.2013 klo 12:30-16, Tilaisuuden ohjelma

Vaasan seudun elinvoimastrategian starttityöpaja, to 30.1.2014, Tilaisuuden ohjelma, ohjelma på svenska

Kotka-Hamina - Yritysvuorovaikutuksen sprraus, jatkotyöpaja: Kauppa ja kansainväliset investoinnit,     to 13.2.2014, Tilaisuuden kutsu ja ohjelma

Pietarsaaren seudun kuntarakanneuudistus, sparraus MAL-sisällöistä torstaina 21.8.2014, Pännäisissä klo 13-16, Tilaisuuden ohjelma, ohjelma på svenska

Joensuun ydinseudun yhdyskuntarakenteen tarkastelu suhteessa vaihemaakuntakaavan tavoitteisiin; Joensuu, Liperi, Kontiolahti, maakuntaliitto, maanantaina 29.9.2014 Joensuussa.

Tampereen kaupunsideudun asuntopoliittinen yhteistyö, osana seudun Maankäyttö ja asuminen (MASTO) työryhmän kehittämispäivää, maanantaina 6.10.2014 Tampereella.

Karhukuntien maankäyttö-ryhmän eli KARMAn teemakokous sähköisista aineistoista rakennemallin ja seudullisten paikkatietoaineistojen kehittämiseksi, keskiviikkona 5.11.2015 Porissa.

Palveluasumisen teemapäivä erityisryhmien ja ikääntyneiden palveluasumisen kehittämiseksi Iisalmessa ja Ylä-Savon alueella, Iisalmessa torstaina 20.11.2014.

Asemasta virtaa! Tehdään yhdessä Parempi Kouvola - Asemanseudun ja keskustakehittämisen teemailtapäivä Kouvolan Viiraamolla tiistaina 2.12.2014. 

Oulun seudun Rakennemallin tavoitekeskustelu ja sparraus torstaina 11.12.2014 Oulussa.   

Kiitokset osallisille, asiantuntijoille ja kaupunkien yhteyshenkilöille antoisista ja mielenkiintoisista tilaisuuksista. Kaikkien tilaisuuksien aineistot ovat ladattuina ko. tilaisuuden omalle sivulle (viereisellä sivulla suora linkki).   

 

Urban Zone - Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet - hanke ja seutukierros kierros 2012-2013

MAL-verkosto ja Urban Zone -hankekokonaisuuden toteuttajat järjestävät kaudella 2012-2013 UZ-kiertueen yhdessä kaupunkiseutujen kanssa. Urban Zone -kiertueen tavoitteena oli kertoa  jäsenseutujen asiantuntijoille UZ 2-työn tuloksista (linkki) ja peilata tuloksia seudun omiin näkemyksiin keskeisistä yhdyskuntarakenteen muutoksista. 

MAL-verkostolla ja SYKE:llä on suunnitteilla uusi, Urban Zone III työpajakierros vuosina 2015-2016.

Urban Zone esite  ja Urban Zone I-hankkeen loppuraportti (2011)

Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet Suomessa - jalankulku-, joukkoliikenne- ja autovyöhykkeiden kehitys vuosina 1985-2010, (SYKEra 32/2013)

Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen (SYKEra 18/2014)

 Julkaisujen liitemateriaalit:UZ-kuvaukset Suomen kaupunkiseuduilta (34 seutua),

Helsingin seudun alakeskusten profiilit  (Liite julkaisuun 18/2014)

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla (YMra 8/2014)

Alakeskusten laatutason tarkastelu:Elävät kaupunkikeskukset. Kaupunkiympäristön monipuolisuus ja laatu verkostokaupungin keskuksissa (Suomen Ympäristö 32/2012)

Haja-asutusalueen yhdyskuntarakenne ja vesihuoltopalvelut vuoteen 2030-julkaisu (Suomen Ympäristö 4/2013)  Julkaisun sivu nro 23 (korjattu)

 

 

 

 

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

  • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi (opintovapaalla 7.1.-3.3.2019)
  • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi,
  • Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi
  • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi