MAL-sparrning i Jakobstadsregionen

Tid:    torsdag 21.8 kl 13:00 – 16.00
Plats:    Skrufvilag. 2, (Kommungården) Bennäs, Pedersöre

Tillfället är tvåspråkigt

Jakobstadsregionens kommuner; Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Kronoby och Nykarleby samt Evijärvi startade en kommunstrukturutredning i början av år 2014. Arbetet leds av en politisk styrgrupp. En utredningsman tas inte ännu med i detta skedet av utredningen. Fem arbetsgrupper finns i utredningen, dessa har två representanter från varje kommun (förtroendevald + tjänsteman). Arbetsgruppen för de tekniska tjänsterna lyder under namnet MBT-samarbete.

Målsättningen är att hitta idéer kring hur MBT + miljö- & tekniska tjänster ordnas i framtiden:
•    behandla verksamhetsmodellernas olikheter och likheter utifrån nuvarande kommuners modeller,
•    i en ny sammanslagen kommun ELLER i ett förtätat samarbete
•    samt utreda förslagens för- och nackdelar.

Inbjudan (på svenska)

Kutsu (suomeksi)

PROGRAM

13.00     Öppnande av tillfället
              MBT- arbetsgruppens ordförande i Jakobstadsreg., Kronobys tekniska chef Bernt Storbacka

13.10     Slutsatser från Jakobstadsregionens nulägesanalys
              Jakobstadsregionens regionplanerare Gustav Nygård

13.30    Kommunsammanslagningens för- och nackdelar betraktat ur ett MBT-perspektiv                      Case nya Uleåborg
             Jouko Leskinen direktör, Uleåborgs stad/Liikelaitos Oulun Tilakeskus

             Kokemuksia Oulun kuntaliitoksesta

 14.00    Workshopens målsättningar, uppgift, frågeställningar
             MAL-koordineringen,Tero Piippo

             Kommunsammanslagning eller ett förtätat samarbete?
             För- och nackdelar, gemensamma och avvikande tillvägagångssätt
             Utvecklingsförslag

       
15.15    Delgivning av resultat

15.45    Sammanfattning och fortsatta åtgärder

16.00    Avslutning av tillfället
 

Memo (svenska)

Övriga informationen: Gustav Nygård, Concordia, tel. 050-3759422, gustav.nygard (at) concordia.jakobstad.fi
  

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

  • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi (opintovapaalla 7.1.-3.3.2019)
  • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi,
  • Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi
  • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi