STRUKTURPLANEWORKSHOP I JAKOBSTADSREGIONEN 4.12.2013

Inbjudan (svensk)

Kutsu ja ohjelma (suomeksi)

Hotel Epoque, Jakobsgatan 1, Jakobstad, kl 12:00-16:00

I Jakobstadsregionens kommuner pågår olika strategiprocesser, som också har att göra med markanvändning. Dessa är bl.a. allmänna strategier (Jakobstad, Kronoby) och strategisk generalplan (Pedersöre). För att förverkliga strategier är det centralt, hur kommunens beslutsfattare och andra parter i planeringen kan förbinda sig till det praktiska förverkligandet och vad strategiska planers verkliga betydelse är. Viktigt i det gemensamma förverkligandet är också praktiska medel som kommunernas markpolitik. Målsättningen med workshoppen är att genom exempel hitta de bästa lämpliga lösningarna för Jakobstadsregionen.

PROGRAM

12.00    Lunch

13.00    Öppnande, Jarmo Itkonen, Jakobstad                                                                               13.10    Nytt från MAL-nätverket, Tero Piippo, MAL-nätverket                                                               13.20    Presentation av Jakobstadsregionens strukturplan, Gustav Nygård, Concordia               13.40    Strukturplaner och metoder för att förbinda sig – exempel, Kimmo Vähäjylkkä, AIRIX Oy 14.15    Workshop – de bästa metoderna för att förbinda sig och praktiskt förverkligande
15.15    Gemensam diskussion – vägen framåt
16.00    Avslutning av tillfället

Kimmo Vähäjylkän alustus (suomeksi)

 

Övriga informationen: Gustav Nygård, Concordia, tel. 050-3759422, gustav.nygard (at) concordia.jakobstad.fi
 

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

  • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi (opintovapaalla 7.1.-3.3.2019)
  • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi,
  • Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi
  • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi