YRITYSVUOROVAIKUTUS KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA - TYÖPAJA, 10.12.2013

"Mistä investointeja Kotkan-Haminan seudulle?"           

Kutsutilaisuus tiistaina 10.12.2013, klo 12-16                                                                                    Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA, www.cursor.fi

Tilaisuuden tavoite on välittää tietoa Kotkan-Haminan seudun suunnittelusta ja antaa yrityksille mahdollisuus kertoa maankäytön suunnitteluun liittyvistä tarpeistaan ja toiveistaan. Miten syntyy kv. investointien kannalta vetovoimaisia paikkoja? Mikä houkuttaa investoimaan? Millaisia teemoittaisia vyöhykkeitä seudulla on tai voisi olla?  Millaista kehitystä ei haluta? Työpajan ja hankeen tavoitteena on valmistella seudullinen teemasuunnitelma osaksi seudun strategista yleiskaavaa.

Kutsu ja ohjelma:

12.00 Salaattilounas

12.30 Avaussanat
-    Pauli Korkiakoski, Cursor Oy

12.40 Kotkan-Haminan seudun suunnittelu muutoksessa
-    E18 kehityskäytävä, seudun tulevaisuuskuva, strategiat ja seudullinen yleiskaava,            Markku Hannonen, Kotkan kaupunki

13.00 Lyhytluennot
-    Kehityskäytävät yleensä ja E18 erityisesti, Helka Kalliomäki, Turun yliopisto

-    Mikä houkuttelee kansainvälisiä suoria sijoituksia? Haastattelujen aineistoa, yhteenveto Panu Lehtovuori ja Timo Hämäläinen, Livady oy 

 

(13.30 Kahvi)

13.45 Luova keskustelu ja ryhmähaastattelu (tausta-aineistoa ja kysymykset), Panu Lehtovuori ja Timo Hämäläinen, Livady Oy

15.30 Yhteenveto ja jatkotoimet
      Työpaja 2 (helmikuussa 2014), toiveet vuorovaikutuksen järjestämisestä

16.00 Tilaisuus päättyy

Työpajan memo

Esimerkkejä yritysvuorovaikutuksesta, pohjapaperi 9.12.2013

Työpaja liittyy MAL-verkoston hankkeeseen ”Yritysvuorovaikutuksen toteutus ja konseptit MAL-suunnittelussa”. Turun ja Pietarsaarenpiloteista ja työpajojen tuloksista on tehty kesällä 2013 raportti: Yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa. (Lehtovuori, Livady Oy ja MAL-verkosto) 

Lisätietoja: Pauli Korkiakoski, Cursor Oy, pauli.korkiakoski (at) cursor.fi tai p. 040 190 2577.
 

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

  • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi (opintovapaalla 7.1.-3.3.2019)
  • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi,
  • Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi
  • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi