KARHULA-JUMALNIEMI JA HAMINAN KESKUSTA -
KAUPPA JA KANSAINVÄLISET INVESTOINNIT 13.2.2014

ASIANTUNTIJATYÖPAJA,  CURSOR Oy, Kyminlinnantie 6, Kotka, klo 12-16.

Tilaisuuden kutsu ja ohjelma

OHJELMA 13.2.2014

12:00 Salaattilounas

12:30 Avaussanat
-    Pauli Korkiakoski, Cursor Oy

12.45 Kotkan-Haminan seudun kuntien puheenvuorot
-    Markku Hannonen, Kotkan kaupunki: E18 kehityskäytävä ja seudun tulevaisuuskuva, Karhulan-Jumalniemen suunnittelutilanne, Pohjoinen kasvukäytävä - Northern Bridge
-    Vesa Pohjola, Haminan kaupunki: Haminan keskustan mahdollisuudet

13.15 Luova keskustelu ja ryhmähaastattelu, osa 1
-    Tilaisuus yrityksille tuoda näkökantansa esille ja osaksi seudun suunnittelua                                       -    Ideointia alueiden tulevaisuuden profiileista

14.00 Kahvi

14.15 Keskustojen elävöittäminen, lyhytluento
-    Reijo Saksa, Kotkan Kauppatie ry, Elävät keskustat ja kauppaliikkeet

14.45  Ryhmäkeskustelu jatkuu
-    Keskustelu konkretisoi yritysten ja kuntien yhteisiä kysymyksiä, tarpeita ja ideoita                       Karhulan-Jumalniemen ja Haminan keskustan kehittämisessä

15.45 Yhteenveto ja jatkotoimet
-    Toiveet vuorovaikutuksen järjestämisestä jatkossa
-    Työpajan tulosten jatkokäsittely ja yhteydenpito

16.00 Tilaisuus päättyy

Työpajan muistiinpanot, myös keskustelujen yhteenvedot(lisätty 3.3.2014)

Ryhmäjako

Työpaja liittyy MAL-verkoston hankkeeseen ”Yritysvuorovaikutuksen toteutus ja konseptit MAL-suunnittelussa” ja sen Kotkan-Haminan seudun Yritysvuorovaikutus-alahankkeeseen. Kotkan-Haminan seudun yleisluontoisempi työpaja järjestettiin 10.12.2013 Kotkassa (työpajan tiedot).

Lisätiedot: Pauli Korkiakoski, Cursor Oy, pauli.korkiakoski (at) cursor.fi tai p. 040 190 2577.

 

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

  • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi (opintovapaalla 7.1.-3.3.2019)
  • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi,
  • Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi
  • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi