Seminaarit ja yhteiset asiantuntijatyöpajat

Verkoston toiminnan ydintä ovat verkostolle ja sidosryhmiemme asiantuntijoille suunnatut valtakunnalliset seminaarit sekä aihekohtaiset kutsutyöpajat. Verkoston tapahtumien keskeisenä periaatteena on osallistujien tasavertainen kumppanuus, vuoropuhelu eri asiantuntijatahojen ja asiantuntijoiden kesken, tutkimusosaamisen hyödyntäminen, sekä kansallisten ja seudullisten intressien yhteensovittaminen.

Seminaarit käsittelevät ajankohtaisia kokonaisuuksia kaupunkiseutujen kehittämisen kentältä ja MAL-teemoista, esimerkkeinä asemanseutujen kehittäminen, asukkaan preferenssit ja kaupunkiympäristön kokonaisuutena huomioiva asuntopolitiikka ja täydennysrakentaminen sekä vähähiilinen, digitalisoituva liikenne (ml SUMP-tematiikka) sekä sopimuksellisuus. Yhteiset asiantuntijatyöpajat ovat luonteeltaan tarkemmin kohdennettuja sekä aiheiltaan että kokoonpanoltaan. Työpajat voivat olla seminaateja valmistelevia tai itsenäisiä kokonaisuuksia tarkasti rajatusta aiheesta.

Vuosien 2016-2018 valtakunnalliset tilaisuudet jakautuvat Asemanseututyöhön (asemanseutu.fi-sivusto), Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkoston tilaisuuksiin (kaupunkiseutu.fi-sivut) tai BEMINE- yhteiskehittämistilaisuuksiin.  BEMINE-hankkeen tilaisuudet kuvataan bemine.fi-sivuilla. Kaikkien verkoston yhdessä jäsentensä kanssa toteuttamien valtakunnallisten tilaisuuksien ajat ja paikat ilmoitetaan kootusti MAL-verkoston sivuilla, Kalenteri -kohdassa.   

Perusrahoituksella toteutettavat hankkeet ja niiden tilaisuudet kuvataan näillä sivuilla. Vuonna 2017 Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin -hankkessa yhdessä Liikenneviraston ja kaupunkien kanssa pidettiin Palvelufoorumi syyskuussa 2017 ja Loppuseminaari tammikuussa 2018 (edellinen linkki). Hankkeen tulokset esitelmiin myös ECOMM 2018 foorumissa Uppsalassa 30.5.2018.

Maaliskuussa 2018 järjestettiin yhteistyössä Itämeren kaupunkien unionin Sustainable Cities Commissionin (Turku) ja Tampereen kaupungin kanssa yhteinen kansainvälinen SUMP-työpaja: Baltic Sea Region SUMP workshop in Tampere (esitykset). Tilaisuuden tarkemmat tiedot löytyvät UBC:n sivuilta: ubc-sustainable.net.

Fiksu Assa kokeilut löytyvät asemanseutu.fi-sivuilta/ Fiksu Assa (maaliskuun Yritysfoorumi ja huhtikuun 2018 Ilmastopäivät).

 

 

 

 

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

  • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi (opintovapaalla 7.1.-3.3.2019)
  • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi,
  • Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi
  • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi