MAL-yhteistyön ja hallinnon kehittämisen tulevaisuuskuvat” –skenaariotyöpaja 11.3.2015

Aika: 11.3.2015 klo 12.00 – 16.00

Paikka: Kuntatalo, B 4.15, Toinen linja 14, Helsinki

Ohjelma ja sisältötiedot 

Aalto-yliopisto, Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu sekä MAL-verkosto järjestävät iltapäivän mittaisen ”MAL-yhteistyön ja hallinnon kehittämisen tulevaisuuskuvat” – skenaariotyöpajan osana Valtioneuvoston kanslian JULMA-hanketta. Työpajan tavoitteena on arvioida MALPE-yhteistyön, yhdyskunta- ja kuntarakenteen kehittämiskysymyksiä tulevaisuusperspektiivistä ja yhtä hallituskautta pidemmälle.

 

Ohjelma:

12.00   Avaus ja tavoitteet, Raine Mäntysalo, Aalto-yliopisto

            MALPE-yhteistyön tulevaisuuden kehittämistarpeet,

            Olli Alho, TEM, Ollin alustus

           Tulevaisuuden kuntarakenne ja instituutiot MALPE-yhteistyön mahdollistajina,

           Arto Koski, Suomen Kuntaliitto, Arton alustus

           Kohti rationaalista yhdyskuntasuunnittelua?

           Jarmo Vakkuri, Tay Johtamiskorkeakoulu, Jarmon alustus

           Ilari Karppi, Tay Johtamiskorkeakoulu, Ilarin alustus

           Kaupunkiseutujen strategisen suunnittelun kehitysnäkymiä kv-perspektiivissä

           Vesa Kanninen, Aalto-yliopisto, Vesan alustus

13.45   Kahvit

14.00   Työryhmätyöskentely kolmessa ryhmässä

             Metropolimalli (Ilari Karppi pj, Iina Sankala kirjaaja)

             Seutukaupunkimalli (Vesa Kanninen pj, Sari Puustinen kirjaaja)

             Kuntayhteistyömalli (Pasi-Heikki Rannisto pj, Ilona Akkila kirjaaja)

Kukin ryhmä peilaa mahdollista hallintomallia hyviin MALPE-työn periaatteisiin Fiksuun                kasvuun, stratgiseen adaptiivisuuteen ja resurssivastuulliseen (vrt työpajan ohjelmadiat).

Työryhmätyöskentelyn kooste  (julkaistu 30.3.2015)

MAL-aiesopimusmenettelyn kehittäminen. Työryhmän loppuraportti. (15.5.2015)

 

Työpajan oheisaineisto:

Tuominen, L. (2015): MAL-aiesopimukset institutionaalisen epäselvyyden näkökulmasta. Kandityö, Aalto 2015. 

Mäntysalo, Kangasoja & Kanninen (2014). Rakennemallit kaupunkiseutujen suunnittelussa. YM raportteja 18/2014.

Ojaniemi, N. (2014). MAL-aiesopimusten sitoutumiseen vaikuttavat tekijät, selvitysraportti. MAL-verkosto, syyskuu 2014. 

Mäntysalo, Kallio, Niemi, Vakkuri & Tammi (2012). Suuruuden ekonomiaa ja repaleisia kuntarakenteita. KTA 4/2012, s. 327-345.

Hytönen, Mäntysalo, Akkila, Kanninen & Niemi (toim.) 2012.Kaupunkiseutujen kasvukivut II. Päätelmiä maankäytön suunnittleuyhteistyön kehityksestä viidellä kaupunkiseudulla. Acta 241, 2012.  

 

Lisätietoja skenaariotyöpajasta:

Hankkeen vastuullinen johtaja, professori Raine Mäntysalo, puh. 050 512 4525, sähköposti raine.mantysalo(at)aalto.fi,  projektipäällikkö, TkT Sari Puustinen, puh. 050 522 4182, sähköposti sari.puustinen(at)aalto.fi

projektipäällikkö Tero Piippo, MAL-verkosto, puh: 0400 388735, tero.piippo(at)tampereenseutu.fi

 

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

  • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi (opintovapaalla 7.1.-3.3.2019)
  • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi,
  • Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi
  • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi