Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa 4.11.2016

Keskustelutilaisuus kaupungeille, kaupunkiseuduille ja valtiolle

Aika: Perjantai 4.11.2016 klo 9:00-12:30 (aamukahvit klo 8:30 alkaen)

Paikka: Ympäristöministeriön Pankkisali, Aleksanterinkatu 7, Helsinki

Aalto-yliopisto, Ympäristöministeriö ja Valtakunnallinen MAL-verkosto järjestävät kaupunkiseutuja koskevan keskustelutilaisuuden kunnille, kaupunkiseuduille ja valtiokumppaneille.

Keskustelutilaisuuden tavoitteena on selkeyttää suurten kaupunkiseutujen lähitulevaisuuden tilannekuvaa sekä kysymystä siitä, mikä on kaupunkiseutujen rooli ja tehtäväkenttä historiallisen suuren kunta-ja maakuntauudistuksen pyörteissä.

Mitä elinvoiman vahvistuminen tarkoittaa käytännössä ja mihin suuntaan MALPE-yhteistyötä ja integraatiota tulisi viedä kaupunkiseutujen näkökulmasta? Mitä lainsäädännöllisiä reunaehtoja uudistukseen liittyy? Millaista palautetta kaupungit antavat maakuntauudistuksen lausuntokierroksella? Nämä ovat muutamia keskeisiä kysymyksiä, joihin keskustelutilaisuudessamme pureudumme. 

Tilaisuuden kutsu ja ohjelma pdf:nä

Ohjelma

8:30       Aamukahvit ja pieni suolainen

9.00       Avaus, Matti Vatilo, ympäristöministeriö     

              Kaupunkiseutujen rooli tulevissa kunta- ja maakuntauudistuksissa

              Alueuudistuksen lähtökohdat uudistuksiin, Päivi Laajala, Valtiovarainministeriö

              Kuntaliiton näkemys, Kauko Aronen, Kuntaliitto

             Suuret kaupunkiseudut: Helsingin seudun MAL, Mari Randell, Helsingin kaupunki

             Suuret kaupunkiseudut, Tampereen seudun MAL, Päivi Nurminen, Tampereen kaupunkiseutu

             Suurten kaupunkiseutujen rooli elinkeinoelämän näkökulmasta, Juha Metsälä (diat) 

             Elinkeinoelämän näkökulma (tiivistelmä), Juha Metsälä, Pohjola Rakennus Oy

10.40    Maakuntauudistus hallinnonuudistuksena -

             Tutkimuksen näkökulma uudistusten tekemisen probelmatiikkaan

             BEMINE- konsortio: Ilari Karppi, Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu

              Kysymyksiä, keskustelua

11.10     Kaupunkiseutujen tulevaisuuden roolia hakemassa - Paneeli
             

              Paneelin vetää Vesa Kanninen, Aalto-yliopistosta. Keskustelijat:

              Mari Randell Helsinki, Leena Rossi Jyväskylä, Toomas Lybeck Kotka-Hamina,                   

              Matti Matinheikki Oulu, Mikko Nurminen Tampere, Antti Kirkkola Turku, Mari Siivola Vantaa

              Juha Metsälä Pohjola Rakennus Oy

              Yhteiskeskustelu

12.20     Yhteenveto ja tilaisuuden päätös

              Tervetuloa

 

Tilaisuuden aineistona käsitellyt taustaorganisaatioiden lausunnot

HE ja lausuntopyyntö

Helsingin kaupungin lausunto

Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä

Jyväskylän kaupunki

Suomen Kuntaliitto

Kotkan kaupunki, Haminan kaupunki

Oulun kaupunki

Tampereen kaupunki

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Tampereen yliopisto

Turun kaupunki

Vantaan kaupunki

Rakennusteollisuus RT

Kuuden suurimman kaupungin kannanotto 9.11.2016

Tilaisuus on osa BEMINE -MALPE koordinaatiosta integroivaan visiointiin nimistä kaupungistumisen dynamiikkaa tutkivaa yhteiskehittely-hanketta. BEMINE - tutkimushanke on rahoitettu Strategisen tutkimuksen tutkimusohjelmista v. 2016-2019 ja sitä koordinoi Aalto yliopisto. Katso lisää: bemine.fi
 

 

 

 

 

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

  • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi (opintovapaalla 7.1.-3.3.2019)
  • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi,
  • Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi
  • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi