Kestävän kunta- ja kaupunkiliikenteen päivät 16.-17.9.2015 SYKEssä

Aika ja paikka: 16.-17.9.2015 Suomen Ympäristökeskuksen Auditoriossa

Päivien ohjelma

 

Päivä I: Seuranta ja Indikaattorit kestävässä kaupunkiliikenteessä

16.9.2015 klo 9:00-12:15 ja Ekskursio Kehäradan varrelle Tikkurilaan ja Kivistöön

Toteuttajat: Motiva/ Endurance-hanke ja MAL-verkosto

Esitykset ovat ladattavissa MOTIVAn Endurance-hankkeen sivuilla. (suora linkki esityksiin). 

 

Päivä II: Vähähiilisen liikenteen mahdollisuudet

17.9.2015 klo 11:00-16:00

Toteuttajat: HINKU-kuntien verkosto/ SYKE, Fintrip-verkosto/ LVM ja MAL-verkosto

Tutkimuksesta vauhtia toteutukseen

Elli-hankkeen tulokset (VNK:n tutkimusrahoitus), Anu Tuominen, VTT

Kävelyn ja pyöräilyn yhteistyöhankkeet, Erika Helin, Livi

Kokeiluista käytäntöön

Pietarsaaren Vippari, Christina Lind-Kangas, Pietarsaaren kaupunki

Vippari brosyyri 2015

Porvoon kokeilut, Hanna Linna-Varis, Porvoon kaupunki

Siton MaaS-kokeiluja, case Seinäjoki, Petri Launonen, Sito

Yritykset ja  kansalaiset liikenteen palvelujen tuottajina, Jukka Kallio

Yritysten ja kuntien kumppanuudet

Tampereen kumppanuudet, Pekka Eloranta, DDS

PiggyBaggy, Harri Paloheimo

CityCarClub, Marja Apunen-Mäkelä

Valpastin, Mari Päätalo

Kokeilut ja tulevaisuuskuvat

Elinvoimaiset asemanseudut - Elias, Pia Tynys, HSY

MaaS selvitysten parhaat palat, Johanna Särkijärvi, LVM/ Fintrip

Yhdyskuntasuunnittelu ja liikkuminen, Anna Strandell, SYKE

 

 

 

 

 

 

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

  • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi (opintovapaalla 7.1.-3.3.2019)
  • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi,
  • Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi
  • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi