Kaupunkiseutujen kestävien liikkumispalvelujen foorumi

Aika: maanantaina 25.9.2017, klo 12.30-16.30

Paikka: Helsingin Messukeskus/ Holiday Inn (Messuaukio 1, Hki)

Tilaisuus järjestetään osana Liikenneviraston ja MAL-verkoston Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin -hanketta. Polkuja-hankkeessa selvitetään, kuinka kestävän liikkumisen palveluiden edellytyksiä parannetaan sekä kytketään osaksi kaupunkien ja kaupunkiseutujen liikennejärjestelmää. Iltapäivän aikana esitellään alustusten ja pitch-puheenvuorojen avulla uusia liikkumispalveluita kaupungeissa ja kaupunkiseuduilla sekä kaupunkien suunnitelmia palveluiden käynnistämisestä ja integroimisesta muuhun kaupunkisuunnitteluun. Tapahtuma on tarkoitettu kohtaamispaikaksi kaupunkien ja muun julkisen sektorin toimijoiden, ja liikkumispalveluiden tarjoajien välille. Puheenjohtajana toimii Tytti Viinikainen Liikennevirastosta.

OHJELMA

Kutsu ja ohjelma pdf:nä

12.30       Aloituskahvit/ teet

13.00      Tilaisuuden avaus ja tavoitteet

               Marja Rosenberg, Liikennevirasto & Kati-Jasmin Kosonen, MAL-verkosto

               LVM kestävän liikkumisen palveluiden mahdollistajana, Eeva Linkama

13.15      Näkökulmia kaupunkien kestävän liikkumisen brändäykseen

               Hämeenlinna, Niklas Lähteenmäki

               Kotka, Jarkko Puro

               Hyvinkää, Kimmo Kiuru

13.50      Kaupunkien tavoitteet hankkeessa ja suunnitelmat

               Turku, Stella Aaltonen: Citylogistiikka

               Tampere, Katja Seimelä: Julkisten kuljetusten avaaminen

               Lahti, Kristiina Kartimo: pyöräpysäköintipalvelut

               Jyväskylä, Kati Kankainen: Yhteiskäyttöautot

14.40      Pitch-puheenvuorot

               Vantaan kaupunki, Perille asti-hanke

               Asemanseudut vähähiilisen kaupungin kehitysalustana, Pia Tynys, HSY ja Suvi Anttila, YM

               Yritysesitykset: 24 Rental Network,

               KyytiBikefy,  BikeBox Finland, Shareit Blox Car,  DriveNowPiggyBaggy (Coreorient)

15.20      Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin, seuraavat askeleet

               Maiju Lintusaari, Sito

15.30      Verkostoitumisosio: Salaattia ja seurustelua

16.30     Tilaisuus päättyy

 

Hankkeen materiaalit

Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin. Opas kestävien liikkumispalvelujen edistämiseen
keskisuurilla kaupunkiseuduilla. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 24/2018

Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin esittelyaineisto, LTS 24/2018 (Liikennevirasto, MAL-verkosto, Sitowise ja casekaupungit Jyväskylä, Lahti, Tampere ja Turku).

Linkki julkaisut-sivulle: Liikennevirasto

Hanke-aineistoa: Kohdekaupunkien liiketoimintaympäristöt

Hanke-aineistoa: Markkinoille tulon esteet

Hankkeeseen liittyviä aineistoja voi kommentoida ja käydä jatkokeskustelua Facebook-ryhmässä: "Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin".  

Hankkeen loppuseminaari Pasilassa 24.1.2018.

Tilaisuuden kutsu ja ohjelma (Etäyhteys).

Esittelyaineisto hankkeen tuloksista (sis.Jyväskylän ja Lahden pilotin esittelydiat)

Seminaarin tallenne löytyy Liikenneviraston facebook sivulta: Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin: loppuseminaari ja tulosten esittely 24.1.2017

 

Hankkeen työpaja-aineistot:

Turun Citylogistiikka 31.10.2017

Turun yhteenvetoaineisto

Lahti ennakkoaineisto 2.11.2017

Lahden yhteenvetoaineisto

Jyväskylän Liikennefoorumi (yhteiskäyttöautopalvelut)

Jyväskylä ennakkoaineisto 9.11.2017

Jyväskylän yhteenvetoaineisto 

Tampereen yhteenveto jaetuista henkilökuljetuksista

 

Lisätietoja hankkeesta ja työpajoista:
Marja Rosenberg, Liikennevirasto ( ) p.029 534 3802

Maiju Lintusaari, Sito Oy ( ), p. 050 571 5013

Kati-Jasmin Kosonen, MAL-verkosto (kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi), p. 040 195 2852

Tero Piippo, MAL-verkosto (tero.piippo (at) tampereenseutu.fi), p. 0400 388 735


 

 

 

              

           

 

               

 

 

 

 

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

  • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi (opintovapaalla 7.1.-3.3.2019)
  • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi,
  • Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi
  • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi