Täydennysrakentamisen seminaari

Aika: 28.5.2014, klo 9.30-16                                                                                                                 Paikka: Hotel Arthur, Juhlasali, Vuorikatu 19, Helsinki  (Hotellin yhteystiedot)                                   Kumppanit: Asuinalueiden kehittämisohjelma 2013-2014 & MAL-verkosto

OHJELMA  

9.00     Aamupala ja kahvit/teet

9.30     Tilaisuuden avaus, Laura Hassi, Kuntaliitto
9.40     Kaupunkirakenneosio:
Miten kaupunkirakennetta tiivistetään kestävällä tavalla                kansainvälisten esimerkkien valossa? Puheenjohtajana Laura Hassi, Kuntaliitto

*Kolmen kaupunkijärjestelmän mallilla tunnistetaan, arvotetaan ja tuotetaan                          Leo Kosonen, City Fabrics                                                                                                              *Smart growth - mitä voisimme oppia amerikkalaisesta tiivistämisen mallista?                              Markku Norvasuo, Aalto-yliopisto, YTK                                                                                                 *Kaupunkirakenteen täydennysrakentaminen – hyötyjä asukkaille ja muille osallisille,         Timo Saarinen, Ympäristöministeriö

11.15 Hotelli Arthurin kokouslounas

12.00    Kaupunkikehitysosio:
Täydennysrakentaminen kaupunkien tiivistäjänä,                                 pj. Jarmo Linden, ARA

*Maakuntalähiön täydennys- ja lisärakentamisen taloudellishallinnolliset edellytykset,        Sari Hirvonen-Kantola, EHED-hanke, Oulun yliopisto

*Täydennysrakentamisen haasteet ja ratkaisut pääkaupunkiseudulla                                      Mari Siivola, Vantaan kaupunki

*Tampereen täydentäminen ja liikenteen linjauksetTaru Hurme, Tampereen kaupunki

*Kokemuksia keskustan ja alakeskusten kehittämisestä täydentämällä ja tiivistämällä,             Theodora Rissanen, Lahden kaupunki   

*Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitasen puheenvuoro                                                       Ministerin erityisavustaja Tanja Sippola-Alho

Keskustelu

13.30    Kaupunkisuunnitteluosio, työpaja

          
Suunnitteluesimerkkejä ja pohdintoja seuraavissa teemoissa ja ryhmissä:

I Taloudelliset reunaehdot-ryhmä                                                                                                          Täydennysrakentamisen hintavaikutukset eli Seuli-hanke, Jaakko Vihola & Antti Kurvinen TTY,              Oulun keskustan case; Jukka Laaksonen, Arkkitehtitoimisto Laatio Oy

II Palvelut ja kauppa-ryhmä;                                                                                                            Monikeskuksinen rakenne, keskustapalvelut ja vähittäiskauppa, Antti Rehunen,  SYKE;                    Ostarit ja yhteisökeskukset palvelukeskuksina, Pasi Mäenpää, HY

III Pysäköintiratkaisut-ryhmä,                                                                                                              Pysäköintinormit täydennysrakentamisessa, Hanna Kalenoja, Liikenteen tutkimuskeskus Verne, TTY     Helsingin pysäköintipolitiikka; Juha Hietanen, Kaupunkisuunnitteluvirasto; Helsingin kaupunki

IV Viherympäristöryhmä, Kaketsu-hanke, Pirjo Siippola, Oulun ammattikorkeakoulu,                   Jyväskylän viherrakenne ja täydennysrakentaminen, Mervi Vallinkoski, Jyväskylän kaupunki

15.30     Paluu Juhlasaliin, ryhmien keskustelujen yhteenveto, loppukeskustelu
16.00     Seminaarin lopetussanat
, Jarmo Linden, ARA  

Seminaariin liittyvää oheismateriaalia ja linkkejä: 

Norvasuo: Elävän esikaupungin eväitä (Aalto 4-2014)   

SYKE - Uusia julkaisuja: Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - alakeskukset ja liikkuminen (SYKEn raportteja 18/2014); Liiteraportti (Alakeskusten profiilit), Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla raportti (YMra 8/2014), Pohjoiset suurkaupungit: Yhdyskuntarekenteen kehitys Helsingin ja Tukholman metropolialueilla (SYKEn julkaisuja 2/2014); Yhdyskuntarakenteen kehitys Helsingin ja Tukholman metropolialuiella seminaarin 13.6.2014 aineistot (linkki Urban Zone 2- sivulle).                         

YM, rakennetun ympäristön osasto: Valtion remonttiryhmän asettaminen (2013), Remonttiryhmän loppuraportti 18.3.2014 ja Remonttiryhmän puheenjohtajan kalvosarja julkistamistilaisuudesta.  18.3.2014. 

Asuinalueiden kehittämisohjelma 2013-2015 (ARA:n sivuilla)

Työpajaosuuden muistiot: 

           Taloudelliset reunaehdot-ryhmä

            Palvelut-ryhmä

            Pysäköintiratkaisut-ryhmä

            Viherympäristöryhmä

 

Lisätiedot:
ARA/ Asuinalueiden kehittämisohjelma 2013-2015:
Hanna Dhalmann, hanna.dhalmann (at) ara.fi; 029 525 0851
MAL-verkosto: Kati-Jasmin Kosonen, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi, 040 195 2852
Tero Piippo, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi, 0400 388735
 

 

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

  • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi (opintovapaalla 7.1.-3.3.2019)
  • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi,
  • Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi
  • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi