Tulevaisuuden asuntotuotannon suunnittelu           ARAn, Kuntaliiton ja MAL-verkoston yhteisseminaari

KUTSU ja ohjelma

Aika: 13.12.2017, klo 9.45–15.30, aamupala klo 9.15-9.45

Paikka: Hotelli Arthur, Vuorikatu 19, 00100 Helsinki

ARAn, Kuntaliiton ja MAL-verkoston järjestämän seminaarin keskiössä on tulevaisuuden asuntotuotannon suunnittelu, sen uudet välineet sekä eri sektoreiden välinen yhteistyö asuinalueiden suunnittelussa, asumisen palveluissa ja täydennysrakentamisessa. Teemaa lähestytään asuntopolitiikan uusien suuntien, eri aluetason asuntopoliittisten ohjelmien ja visioiden toteutuksen sekä seurannan ja käytettävissä olevien työkalujen ja -välineiden kautta. Pohdimme myös sitä, mitä uutta digitaalisuus voi tuoda asumisen suunnitteluun ja asunto politiikan välineistöön.

Seminaari on avoin kaikille asumisesta ja kaupunkisuunnittelusta kiinnostuneille. 

9.15          Aamupala, kahvit ja teet

9.45          Tilaisuuden tervehdyssanat, Tero Piippo, MAL-verkosto

                 Päivän puheenjohtajana johtaja Jarmo Lindén, ARA

10.00        Asuntopolitiikka seuduilla ja sen tulevaisuus

Ministeriöpuheenvuoro, Liisa Linna-Angelvuo, hallitusneuvos, YM

            Keskisuurten kaupunkien näkökulma, Ari Juhanila, asuntoasiainp, Lahti

            MAL-seutujen näkökulmat:

            Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, Helsinki

            Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö, Oulu

            Kuntaliiton puheenvuoro, Laura Hassi, asuntoasioiden asiantuntija

11.45             Hotelli Arthurin lounas

12.45            Uusi asuntotuotannon malli - asunto-osuuskunta

                     Malli kohtuuhintaisen asumisen ja sosiaalisen asuntotuotannon ratkaisuna     

                     Hannu Rossilahti, ylijohtaja, ARA 

13.10            Suunnittelun työkaluja ja -välineitä

                     Suunnittelijan digitalisaatio - 3DYKS, Teemu Jama, arkkitehti, yksikön päällikkö, WSP

KASSU-työkalu kuntien kokonaisvaltaisessa asumisen suunnittelussa, Anna Strandell, vanhempi tutkija, Suomen ympäristökeskus SYKE

Kunnat kuntoon; SkenarioLabs, Topi Tiihonen, toimitusjohtaja, SkenarioLabs

Palveluasumisen digitalisaation pilotointiympäristö, Lauri Heikkinen,  yliopettaja, Metropolia AMK

Pinspire yhteisöhankinta alusta, Joakim Breitenstein, Co-Finder, FIRA Hive

14.10            Kahvit/ teet

14.30            Esimerkkejä ennakointityöstä ja asuntotuotannon ohjelmoinnista

Kaupunkirakennesuunnittelua, väestöennusteita ja asuntotuonnon ohjelmointia

Katri Hiltunen, asuntotoimen johtaja, Kuopion kaupunki

Helsingin seudun MAL2019 työ, seudulliset visiot 

Mari Siivola, yleiskaavapäällikkö, Vantaan kaupunki (seudun Maankäyttötyöryhmä)

Raitiotien maankäyttöskenaariot asuntotuotannon pohjaksi, case Tampere

Eero Kauppinen, suunnittelija, Ramboll

15.20          Seminaarin yhteenveto ja päätössanat

15.30          Tilaisuus päättyy

 

Teemaan liittyviä materiaaleja

Eduskunnan takastusvaliokunnan raportti: Asuntopolitiikan kehittämiskohteita (trvj 1/2017)

Asunto-osuuskunta: uusi yhteisöllinen rakentamisen ja asumisen malli. PPT raportteja 2016. (Asunto-osuuskunta-hankkeen loppuraportti), Raportin tiivistelmä, Rakli ja PTT (2016)

Selvitysmiehen, Hannu Rossilahden ehdotus: Asukkaiden sosiaalisen asumisen osuuskuntamalli  (huhtikuu 2017), Lausuntoyhteenveto selvitysmiehen ehdotukseen, YM marraskuu 2017

 


 

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

  • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi (opintovapaalla 7.1.-3.3.2019)
  • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi,
  • Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi
  • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi