Tulevaisuuden kaupunkiseudut tulostyöpaja

Aika: Ke 14.6.2017 klo 9.45-15.50

Paikka: Tehnopolis Yliopistonrinne, Häggman-sali, Kalevantie 2, Tampere

MAL-verkosto järjestää jäsenistölleen uusimpien kehittämishankkeiden esittelytilaisuuden ja tulostyöpajan. Tilaisuus liittyy TEMin Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -ohjelmaan kuuluvan Tulevaisuuden kaupunkiseudut -kehittämiskokonaisuuden toteutukseen. Tilaisuuden tarkoituksena on mahdollistaa jäsenistön vertaisoppiminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen. Työpajaosuuden keskeisenä sisältönä on toteutettujen hankkeiden ja toimintatapojen arviointi ja kehittäminen. Tilaisuudessa esitellään myös uusia vuoden 2017 puoliskolla toteutettavia kehittämishankkeita. 

Ohjelma 

9.45               Aamukahvit/ teet               

10.15            Avaussanat  

                      Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen kaupunkiseutu

                      Leena Rossi, MAL-verkoston ohjausryhmän pj

                     Valtion näkökulma AIKO toteutukseen ja vaikuttavuuteen                                                               Petra Stenfors, ylitarkastaja TEM

 Verkostoista virtaa,  Janne Antikainen, kehitysjohtaja, MDI

                      Tiviit hanke-esittelyt, tuloksia 1. toimintavuodesta

Tanskan asemanseutujen kehittämistoimenpiteet, Olli Voutilainen

MAL-GIS Seudullisen asumiskatsauksen malli, Henri Lahtinen, Ramboll

* Jyväkylän seudun asumiskatsaus, Anna Isopoussu, Jyväskylä

Asunto-osuuskunta - malli, Heidi Forsström-Tuominen, PTT

Kestävä liikkuminen kuntien päätöksenteossa, Tapio Kinnunen; Strafica

Älykkäät pysäköintiratkaisut, Leena Gruzdaitis,Trafix 

Lyhyt katsaus uusista, meneillään olevista hankkeista

* Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin, Anne Herneoja, Sito

*Bio- ja kiertotalouden maankäyttöulottuvuudet,Tero Piippo

* 3DGIS, Leena Ross, Jyväskylän kaupunki, Safa (luonnosvaiheessa)

* Liikenteen ja maankäytön yhteiskehittämisen menetelmät ja testaus,                 Tuula Säämänen, LIVI (luonnosteluvaiheessa)

                     Kysymykset ja keskustelu

12.30            Lounas, Ravintola Aleksis (samassa talossa)

13.15            Ryhmäkeskustelut

                     Vertaisoppiminen ja kokemusten vaihto (esitysten perusteella)

14.00            Kahvi- ja verkostoitumistauko (aulassa)

14.15            Kehittämisen tavat ja prosessit ryhmätyöskentely

Tavoite: Arvioidaan kehittämishankkeiden tuloksia ja niiden merkitystä, vertaisoppimista ja levittämistapoja eri alueiden, organisaatioiden ja kohderyhmien näkökulmista.

           * Asemanseutujen kehittäminen, pj. Kaisa Mäkelä

           * Tulevaisuuden asuntotuotanto, pj. Heidi Forsström-Tuominen

           * Liikennejärjestelmien digiloikka, pj. Riikka Aaltonen

           * Joustava maankäytön suunnittelu, pj. Leena Rossi

                     Tulokset hyötykäyttöön -

                     Purku ja sparraava keskustelu parhaimmista menettelytavoista

15.40            Työpajaosuus päättyy

15.45            Loppusanat ja päivän päätös, Leena Rossi, ohjausryhmän pj

15.50           Junille

 

Päivän materiaalit (raportit ja linkit)

Tanskan asemanseutujen kehittäminen, Voutilainen (linkki valtioneuvoston julkaisusarjaan)

Kvartti Verkkolehti: Kööpenhamina - kaupunkisuunnittelun pieni mestariteos, Olli Voutilainen 23.5.2017 

Asunto-osuuskunta - Uusi yhteisöllinen rakentamisen ja asumisen malli (PTT)

MAL-GIS Seudullisen asumiskatsauksen malli, Ramboll

MAL-GIS Jyväskylän seudun asumiskatsaus, Jyväskylän kaupunki

KELIPO, kestävä liikkuminen kuntien päätöksenteossa, loppuraportti, Strafica

Uudet pysäköintiratkaisut osana älykästä liikennejärjestelmää, HSL ja MAL-verkosto, Trafix

Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin, Liikennevirasto ja MAL-verkosto, Sito 

Bio- ja kiertotalouden maankäyttöulottuvuudet - hanke (Huom! Kilpailutuksessa)

BEMINE posteri

BEMINE TIlannekuvaraportti

BEMINE hankkeen sivut, ml. Blogi ja tapahtumat

Lisätiedot: Tero Piippo, , 040 038 8735, Kati-Jasmin Kosonen, , 040 195 2852, Leena Rossi, Jyväskylän kaupunki, Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö, , 014 266 5050  

 

 

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

  • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi (opintovapaalla 7.1.-3.3.2019)
  • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi,
  • Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi
  • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi