MAL-verkosto

• MAL-verkosto on kansallinen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto.

MAL-verkosto tukee jäsenseutujaan maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä sekä edistää kokonaisvaltaista yhdyskuntasuunnittelua. Verkoston toiminnassa korostuvat seudullisuus ja kuntien yhteistyö.

• Verkoston tavoitteena on kehittää erilaisia ohjauskeinoja, suunnitteluprosesseja ja toteutuksen välineitä, sekä levittää olemassa olevia hyviä käytäntöjä. 

• Verkoston toiminta tukeutuu kansalliseen kaupunkipolitiikkaan. Toiminnan rahoituksesta vastaavat työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, ARA, Kuntaliitto sekä verkoston jäseninä olevat kaupunkiseudut.

MAL-verkosto toimii myös aktiivisena viestinvälittäjänä seutujen ja ministeriöiden välillä

• MAL-verkoston koordinaation ohjauksesta vastaa Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä.

 

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

  • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi (opintovapaalla 7.1.-3.3.2019)
  • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi,
  • Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi
  • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi