Kumppaneitamme ja sidosryhmiämme

Verkosto työskentelee laajan kaupunkiseutujen suunnitteluun ja kehittämiseen perehtyneen asiantuntijajoukon kanssa. Virikkeitä antava asiantuntijaverkosto edustaa laajaa organisaatiopohjaa ja vielä laajempaa henkilökohtaista osaamista suomalaisen kaupunkisuunnittelun ja kehittämisen kentässä.Tähän on listattu vakiintuneimpia kumppaneitamme ja sidosryhmiämme. Varsinaiset jäsenet on lueteltu sivulla "Jäsenet".

HSL, HSY, UML
Uudenmaan liitto, Maapolitiikkaryhmä
Suomen Ympäristökeskus SYKE
Suomen Kasvukäytävä (HHT)
Asuinalueiden kehittämishanke 2013-2015, Valtioneuvosto ja ARA
Helsingin yliopisto, Kuluttajantutkimuskeskus
Turun kaupunkitutkimusohjelma
Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu
Tampereen teknillinen yliopisto, EDGE laboratorio
Tampereen teknillinen yliopisto, Verne Liikenteen tutkimuskeskus
VTT; liikenteen tutkimus
Motivan kontaktoima Endurance-hanke
Uudenmaan ja Helsingin seudun Vetovoimaiset ja vähähiiliset asemanseudut - hanke
SmartSation Seinäjoki, Osallistava asemanseutu-hanke, IntoSeinäjoki
Kaupunkirakenteen kehityspiirteiden tutkimusverkosto KARA


 

 

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

  • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi (opintovapaalla 7.1.-3.3.2019)
  • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi,
  • Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi
  • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi