Ohjausryhmän kokoukset

5.2.2019, klo

10-11

 

HYMY Workshop 

11-12.45

 

Väylävirasto, NH Silta, Opastinsilta 12 A Pasila, Skype-yhteys

 

Asialista

Edellisen kokouksen muistio

MAL-verkoston Aiesopimus 2019-2022 (ohrylle 5.2.19)

Verkoston strateginen viitekehys 2019-2022, kaavio ja matriisi

MAL-verkoston perustoiminnan raportti 7-12.2018

MAL-verkoston talouden toteuma 1-12/2018

Asema-alueiden kehittäminen, SAA yhtiö (linkki) esittelydiat 11.2.19

Tulevaisuuden kaupunkiseudut verkoston tuloksia ja oppeja (UUSI esite)

Logistiikkasolmujen kehittäminen kaupunkiseutujen elinvoimaisuuden lähteenä, esittelydiat (Suuronen)

HYMY workshopin kutsu

Kesän 2018 HYMY selvityksen esittelydiat (Sahamies)

HYMY verkostohankkeen esittely (Suuronen)

 

 

21.11.2018,  klo

10.00 - 12.30

(+lounas) 

 

Liikennevirasto, NH Asema, Opastinsilta 12 A Pasila, etäyhteys

 

Asialista

Muistio

Kokoustiedote

Edellisen kokouksen muistio

Hiiletön liikenne 2045 työryhmän väliraportti, syyskuu 2018 (diat)

Liikenteen päästövähennyskeinoja, Särkijärvi, LVM, alustus 12.11.2018

Liikenteen ilmastopoltiikan työryhmä, hankesivu (VN)

PUM: Partnership for Urban Mobility, Final Action Plan (Oct 2018) 

Liikennevirasto: virastouudistus ja Senaatin Asema-alueet yhtiö SAA Oy

Verkoston talous, 1-10/2018

Verkoston Aiesopimus 2019-2022

Verkoston strateginen viitekehys 2019-2022, kaavio ja matriisi

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2019 (2019-2022)

BEMINE foorumi: Kestävän kaupunkiseudun askelmerkit 23.11.18

Yhdyskuntasuunnittelu-seuran lehti, erikoisnumero 2018 (Bemine)

Suomen Akatemian rahoittaman JustDE- projektin tiedot HY:n sivuilla

Kestävän kaupunkikehityksen ohjelman esittely, Maijala

Kaupunkiohjelman esittely, Voutilainen

Kestävän kaupunkikehityksen ohjelman toimintakonsepti, 2017-2022 (YM)

Kaupunkiohjelma 2018-2022: Edelläkävijyydellä kestävää kasvua (TEM)

Tavaralogistiikkasolmujen kehittäminen, tilannekatsaus, Suuronen

HYMY verkostohanke, esittelydiat (Suuronen)

Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen. Lts 53/2018.

 

 

28.8.2018, klo

10-12.30

 

TEM, Eteläesplanadi 4, Sali 4, HKI (etäyhteys)

 

Asialista

Muistio

Kokoustiedote

Edellisen kokouksen muistio

Asuinympäristön digitaalisuus, AIKO-hankkeen esitys (Heli Suuronen)

HYMY-selvityksen ennakkomateriaali ohjausryhmälle (Kaisu Sahamies)

HYMY -workshopin ohjelma 31.8.18

Ikäystävällisten asuinalueiden kehittäminen seminaari 27.9.2018

Tulevaisuuden kaupunkiseudut tulostyöpaja 31.10.2018 Hotelli Arthur

Seutujen välisen liikenteen ja matkaketjujen kehittäminen, työpaja 1.11.2018, Kamppi Sähkötalo

MAL-verkoston strategiapainotukset, ehdotus ohjausryhmälle

Katsaus rahoitushakuihin, ohry 28.8.18

Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmät-hanke, tilannekatsaus (Anne Herneoja, Sitowise) 

Perustoiminnan raportti 1-6/2018

Verkoston talous I-VII/ 2018 

Tulevaisuuden kaupunkiseudut, AIKO maksatusraportti 1-6/2018

Tulevaisuuden kaupunkiseudut, Pirkanmaan liiton muutos- ja jatkorahoituspäätös 15.8.2018 (AIKO)

 

 

4.6.2018, klo 10.30-12:30

 

TEM, Eteläesplanadi 4, Sali 5, Hki (etäyhteys)

 

Asialista

Muistio

Kokoustiedote

Edellisen kokouksen muistio

Tulevaisuustyöpajan yhteenveto 17.4.2018, raakamuistiinpanot 

Koostediat 17.4.2018

Muutoshakemus liitolle/ AIKO

Saate/ muutoshakemus liitolle/ AIKO

MAL-verkoston talous I-V 2018

Kaupunkiseutujen yritysalueet-hanke/ AIKO, esittely FCG Santala

Kaisu Sahamies, tutkimussuunnitelma harjoitteluun

Kaisu Sahamies, tutkimussuunnitelma, diasarja 

BEMINE tapaaminen TEM.ssä 19.6.2018 agenda

Verkostokatsaus toukokuu 2018

Verkostokatsaus maaliskuu 2018

 

17.4.2018

10-12

 

Liikennevirasto, työpajatila: Avotila Laituri, Opastinsilta 12 A Pasila.

Verkoston tulevaisuustyöpaja (asialistakokous kesäkuussa)

 

Kutsu tulevaisuuspajaan

Taustaa ja työpajaohjeistus, Tero Piippo

Työpajan yhteenveto, muistiinpanot

Kooste yhteenvedoista 

Suvi Anttila, YM:Kestävän kaupunkikehityksen ohjelman tilannekatsaus

Petra Stenfors, TEM: Kaupunkiohjelman valmistelu

Suvi Häkämies, GNF:kanasianvälinen rahoitus

Verkoston nykyiset painopisteet 2016-2018 (dia)

Päättyneiden hankkeiden loppuraportit v. 2017-2018

Kestävän kaupunkikehityksen ohjelman tiedotteet ja materiaalit (YM sivut)

 

7.2.2018, klo 9-11.30 

TEM, Eteläesplanadi 4, Sali 5, Hki (etäyhteys)

 

Asialista

Muistio

Kokoustiedote

Edellisen kokouksen muistio

Verkostokatsaus, joulukuu 2017

Perustoiminnan raportti 7-12/2017

Tulevaisuuden kaupunkiseudut (AIKO) väliraportointi 7-12/2017

Päivitetty, TEM rahoituspäätöksen huomioiva AIKO TTS 2018

Talouden toteuma 2017 ja kalenteri 1/2018

Hanke-esittelyt:

Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien...(AIKO) tarjouspyyntö

PTT Asumispreferenssit-hankesuunnitelma (AIKO)

PTT Asumispreferenssit, hanke-esittely ohrylle

Asuinympäristön digitaalisuus, hankesuunnitelma (AIKO)

Asuinympäristön digitaalisuus, hanke-esittely ohrylle

Asuinympäristön digitaalisuus, lyhyt tiivistys ohrylle

Yritysalueiden kehittäminen, työsuunnitelma (AIKO)

HYMY, hankesuunnitelma, luonnos

HYMY, lyhyt tiivistys ohrylle

Polkuja-hankkeen esittelydiat (Loppuseminaari 24.1.18)

Raklin aloitteet kaavajärjestelmään uusimiseksi, Kurunmäki esitys

BEMINE: Vesa Kannisen esitys ohrylle

Ympäristöministeriön tiedote MRL:n kokonaisuudistuksesta (linkki)

BEMINE: Vesa Kannisen väitöskirja, sähköinen linkki

BEMINE yhteiskehittämisfoorumi: Kaupunkiseudut kartalle 13.3.2018

Baltic Sea Region SUMP Workshop in Tampere 15.3.18, ohjelma

 

 

28.11.2017

klo 12.00-14.00

 

LVM, Kokoustila Kanava, Eteläesplanadi 16, HKI

 

Asialista

Muistio

Kokoustiedote

Edellisen kokouksen muistio

Liitteet asiakohtaan 3: Tulevaisuuden kaupunkiseudut v. 2018

Liite A: Toiminta- ja taloussuunnitelma v. 2018

Liite B: Asemanseutuviikkojen hankintailmoitus HILMAssa

Liite C: Liikenteen ja maankäytön yhteensovittaminen

Liitteet asiakohtaan 4

Vuosikello 2017 ja talouden toteuma 1.1.-31.10.2017

Tulevaisuuden asuntotuotannon suunnittelu - seminaarin kutsu ja ohjelma

Raideliikenne luo maankäyttöä - seminaarin ohjelma

Liite asiakohtaan 5: Bio- ja kiertotaloushanke, tilannekatsaus

Liitteet asiakohtaan 6: Perustoiminnan Toiminta- ja taloussma v. 2018

Liittteet asiakohtaan 7: BEMINE-hanke

BEMINE Suomi kaupungistuu! 1.11.2017 Suunnittelujärjestelmän tulevaisuus, työpajapohjustus, Raine Mäntysalo

Ympäristöministeriön luonnos suunnittelujärjestelmän suuntaviivoiksi

BEMINE Tietotarvekyselyn päivitetty yhteenveto

(päivitetty 8.12.2017)

 

22.8.2017

12:00-14.30

VM, Mariankatu 9, kh Tienhaara (etäyhteys)

Asialista

Muistio

Kokoustiedote

Edellisen kokouksen muistio

Kansallinen kestävän kaupunkikehityksen ohjelma, Maijala esitys

Kaupunkiagenda EUlle ja Kaupunkiliikenteen kumppanuustyöryhmä

Kaupunkiliikenteen kumppnauusryhmä, PUM, Linkama esitys

Frösen, Polkuja hankkeen tilannekatsaus (Sitowise)

MAL-verkoston perustoiminnan raportointi 1.1.-30.6.2017

Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkoston väliraportti 1-6/2017

Vuosikello ja talous 1.1-31.7.2017

Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin projektisuunnitelma, SITO

 

6.6.2017

12:00-14:30

Ympäristöministeriö, Honka, Aleksanterinkatu 7, HKI (etäyhteys)

Asialista

Muistio

Kokoustiedote

Edellisen kokouksen muistio

Asemanseutuverkoston ekskursio Tanskaan ja Ruotsiin, matkaraportti 

Tulevaisuuden kaupunkiseudut työpajan ohjelma 14.6.2017 TRE

Bio- ja kiertotalouden maankäyttöulottuvuudet työohjelma 

Jyväskylän seudun asumiskatsaus, MAL-GIS työ

3DGIS työohjelmanluonnos, WSP

Pääteiden ja kaupunkikehityksen yhteensovittaminen, Livi 26/2017, tiivistys

Liikenneviraston solmupaikkojen kehittämisen hankekuvaus, tiivistys

Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin tehtäväkuvaus (10.4.2017)

Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin projektisuunnitelma, SITO

Vuosikalenteri 1/2017 ja talouden toteutuma 1.1.-31.5.2017

Liikenneinfra 2030 ja 2040, Vilkuna, tiivistys 

Kaupunkiseutujen matkaketjuyhteistyö, Puntanen HSL, esitys

 

 

4.4.2017

12:00-14:30

Kokouskeskus Tampella, kh Tammer-Koski, Kelloportinkatu 1B, Tampere

Lounas klo 11-12 Ravintola Tampellassa (alakerta), etäyhteys

Asialista

Muistio

Kokoustiedote

Päivi Nurmisen esittely, Tampereen kaupunkiseutu

Edellisen kokouksen muistio

Uudet pysäköintiratkaisut esitysdiat, Juhani Bäckström (AIKO)

Uudet pysäköintiratkaisut, raportin luonnos 29.3.2017 (AIKO)

Asemaseutujen kehittäminen Tanskassa (Voutilainen, diat)

TEM:n päätös AIKO määrärahan alueellisesta jaosta v. 2017 

MAL-GIS hankkeen loppuraportti 15.3.2017 (AIKO)

3DGIS- hankkeen työsuunnitelma (AIKO)

Bio- ja kiertotalouden maankäyttöulottuvuudet työsma (AIKO)

Vuosikalenteri, I-VI/2017 ja talous I-III/2017

Tulevaisuuden kaupunkiseudut tulosseminaari 14.6.2017, Tampere

Bemine.fi -sivusto, Evidenssistä päätöspolkuihin 30.3.17 aineistot, uusi blogi

 

7.2.2017

10:00-12:00

 

Kuntatalo, A 3.1., Toinen linja 14, Helsinki, etäyhteysmahdollisuus

Asialista

Muistio

Kokoustiedote

Edellisen kokouksen muistio

BEMINE tilannekuvaraportti, marraskuu 2016

BEMINE Vaikuttavuustarinat  (bemine.fi-sivuilta)

Tulevaisuuden kaupunkiseudut; 3DGIS hanke-esitys 

Liite asiakohtaan nro 5 Maksatushakemus

Liite asiakohtaan nro 5 Kustannuserittely

Liite asiakohtaan nro 5  Tulevaisuuden kaupunkiseudut väliraportti

Liite asiakohtaan nro 5 Teemaverkostosopimuksen toteutus vuonna 2016

Liite asiakohtaan nro 6: Verkoston talous ja vuosikello 2017

Liite asiakohtaan nro 6: Tulevaisuuden kaupunkiseudut TTS 2017

Liite asiakohtaan nro 7: MAL-verkoston perustoiminnan TTS 2017

Liite asiakohtaan nro 7: perustoiminnan raportti 2/ 2016

 

29.11.2016

14:00-16:30

Kuntatalo,  Kokoustila B.3.4., Toinen linja 14, Helsinki, etäyhteys

Asialista

Muistio

Edellisen kokouksen muistio

Tulevaisuuden kaupunkiseudut hakemus (AIKO) Pirkanmaan liitolle, 2016

Maakuntajohtajan päätös, Tulevaisuuden kaupunkiseudut (14.10.2016)

Akatemian päätös BEMINE-hankkeesta MAL-verkoston osalta (13.6.2016)

BEMINE-konsortion yhteiset aikataulut, v. 2017

KELIPO-hankkeen tilannekatsaus, Tapio Kinnunen Strafica

Verkoston toiminta ja talous 1.8.-31.12.2016, vuosikello

 

9.9.2016

10:00-12:00

 

Ympäristöministeriö, Tähtitaivas, Aleksanterinkatu 7, Helsinki

Asialista

Muistio

Edellisen kokouksen muistio

Päätös AIKO rahoituksen käytöstä 2016-2018

Digitaaliset palveluverkot selvityksen tulokset, Heli Suuronen

Asunto-osuuskuntamallin selvittäminen - hankkeen tilannekatsau Heidi Forsström-Tuominen, PTT

Asunto-osuuskunta selvityksen työsuunnitelma (PTT)

Akatemian BEMINE hankkeen tilannekatsaus, Raine Mäntysalo

BEMINE-hankkeen päätösilmoitus MAL-verkostolle (Akatemia, 13.6.2016)

Verkoston toiminta- ja talouskatsaus, vuosikello

AIKO kick-off, kutsu ja ohjelma 27.9.2016

 

15.6.2016

13:00-15:00

 

TEM, Aleksanterinkatu 36 A, neuvottelutila Aleksi, Helsinki

Asialista

Muistio 

Edellisen kokouksen muistio

Suuronen, tutkimussuunnitelma 8.6.2016, diasarja 15.6.16

Älykkäät pysäköintiratkaisut, työsuunnitelman luonnos 15.6.2016 

Kinnunen, Kestävä liikkuminen päätöksenteossa, työsuunnitelma

Toimintaraportti 1/ 2016 (lisätty elokuussa 2016)

Vuosikalenteri, 15.6.2016 tilanne

Verkoston budjetointi 2016, AIKO rahoitus

Kymppi-Moni seurantatapaaminen 20.6.2016, ohjelma

STN/Akatemia: BeMInE-hankkeen (2016-2019) kuvaus (englanniksi)

 

19.4.2016

11:30-14:00

Liikennevirasto, Kokoustila Asema, Opastinsilta 12 A, Pasila

Asialista

Muistio

Edellisen kokouksen muistio

MAL-verkoston aiesopimus 2016-2018, 19.4.2016 linjausten mukaan

Tulevaisuuden kaupunkiseudut Teemaverkostohakemus

Teemaverkoston hankeaihioiden valmistelutilanne (19.4.2016)

Hakemuksen liite 2. Työpaketit (dia)

TEM palaute hakemukseen 

Verkoston korkeakouluharjoittelijahaku (hakukuulutus)

 

17.2.2016

10:00-12:00

Liikennevirasto, Kokoustila Terminaali, Opastinsilta 12 A, Pasila 

Asialista 

Muistio (17.2.2016)

Edellisen vars. kokouksen muistio, korjattu (25.11.2015)

Sähköpostikokouksen muistio (päätös)

Toimintaraportti 1.7.-31.12.2016

 

Sähköpostikokous

26.1.-29.1.2016

 

Verkoston aiehakumuotoisen rahoitushakemuksen hyväksyminen TEM:n  AIKO-rahoitusinstrumentin Teemaverkostot-menettelyyn vuosille 2016-2018

 

Sähköpostikokouksen asialista

Sähköpostikokouksen muistio

MAL-verkoston Teemaverkostohakemus: "Tulevaisuuden kaupunkiseudut"

Teemaverkoshakemuksen liite: työpaketit

 

25.11.2015

10:00-12:00

 Valtiovarainministeriö, kokoushuone Loppupeli, Mariankatu 9, Helsinki

Asialista

Muistio

Edellisen kokouksen muistio

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2016

MAL-verkoston toiminnan ajankohtauskatsaus 

TEM:n Kasvusopimusmenettelyn ohjeistus 23.11.2015 (Teemaverkostot)

 

31.8.2015 - HUOM.!

13:00-16:00

Kuntatalo, B 3.1., Toinen linja 14, Helsinki

Varsinainen ohjausryhmän kokous

Asialista

Muistio

Edellisen kokouksen muistio

Maksatushakemus MKR siirto, 1.1.-30.6.2015

Liite maksatushakemukseen: kustannuserittely 1.1.-30.6.2015

Maksatushakemuksen loppuraportti 1.1.-30.6.2015

Arviointiraportti (31.8.2015)

Arvioinnin tulokset ja johtopäätökset, diat (31.8.2015)

Tiedote: Arvioinnin välihuomiot (julkaistu 1.7.2015)

 

11.8.2015

12:30-15:30

 

HSL, Seutusali, Opastinsilta 6A, Helsinki (Pasila)

Tämä kokous on muodoltaan "Arviointipaja" MAL-verkoston arvioinnin alustavien tulosten käsittelemiseksi jäsenistön kanssa (MDI).

Arvioinnin välitulokset, esitetty Arviointipajassa

 

27.3.2015

klo 10-12

 

Kuntatalo, B 3.3. Toinen linja 14, Helsinki

(Lync-yhteys mahdollinen)

Asialista

Muistio

Edellisen kokouksen muistio

Maksatushakemus TEM:iin 1.6.-31.12.2014

Liite maksatushakemukseen: toimintaraportti

Liite maksatushakemukseen: kustannuserittely

Verkoston ajankohtaiskatsaus 28.11.2014-26.3.2015

MAL-skenaariotyöpajan 11.3.2015 tuotokset, Mäntysalo 27.3.2015 

Kasvusopimusten väliarviointi, Tempo Economics Oy, 2.3.2015

 

28.11.2014

klo 10-12

 

Kuntatalo, neuvotteluhuone B 3.3., Toinen linja 14, Helsinki

Asialista

Muistio

Tilannekatsaus

Vuoden 2015 painopisteet (diat)

Verkoston talous- ja toimintasuunnitelma 2015 (täydennetty)

Palveluverkon suunnittelun seudulliset pääperiaatteet (Nurminen)

Edellisen kokouksen muistio

 

16.9.2014

klo 10-12

 

HSL, Opastinsilta 6A, Seutusali, Helsinki

Asialista

Muistio

Edellisen kokouksen muistio

Verkoston vuosikalenteri

Ojaniemen MAL-aiesopimusselvitys (diat)

 

3.6.2014

klo 13:00-15:00

 

Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, kokoushuone Loppupeli, Helsinki

Asialista 

Muistio

Edellisen kokouksen muistio

Sähköpostikokouksen 24.-28.3.2014 muistio (päätös)

Väliraportti maksatukseen ajalta 1.1.-31.5.2014

Väliraportin liite, päivitetty TTS 2014

Tilannekatsaus tammi-toukokuu 2014

Seudullinen paikkatietohane: ote muistiosta 25.4.2014 (Kuntajohtajakokous/ TKS), Työsuunnitelma (25.4.2014), Hankerunko 

Selvitys MAL-aiesopimusten sitouttamisen tekijöistä (Ojaniemi)

Asemanseutujen kehittämistyöpajan loppuraportti (Hynynen & Kolehmainen, 30.5.2014)

 

Sähköpostikokous

24.3-28.3.2014

 

Verkoston rahoitus paikkatietopohjaisen suunnittelumenetelmän kehittäminen-hankkeelle

Sähköpostikokouksen asialista

Sähköpostikokouksen muistio (päätös)

Edellisen kokouksen muistio (peruste s:postikokoukselle)

Paikkatieto-hankkeen toimintasuunnitelma (Tampereen kaupunkiseutu)

 

12.3.2014

klo 10-12

 

Kuntatalo, B 3.2., Toinen linja 14, Helsinki

Asialista

Muistio

Edellisen kokouksen muistio

Maksatushakemus TEM:iin 1.11.-31.12.2013

Maksatushakemuksen kustannuserittely

Maksatushakemuksen väliraportti (1.11.-31.12.2013)

Varmistuskirje seuduille vuoden 2014 jäsenyydestä

Varmistuskirje rahoittajille vuoden 2014 jäsenyydestä

Tilannekatsaus tammi-maaliskuu 2014

MAL-aiesopimustyöpajan runko, kevät 2014

Livady:n raportti Kotkan-Haminan seudun Yritysvuorovaikutuksesta

Hankesuunnitelma: Kalliomäki, Ty (esitellään kokouksessa)

Hankesuunnitelma, Nurminen, TKS (esitellään kokouksessa)

 

Sähköpostikokous 16.-22.1.2014

 

Asialista ja jakelu

Sähköpostikokouksen päätös (muistio)

Sähköpostikokouksen kommentein hyväksytty talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2014

 

18.12.2013

klo 10.30-11.30

 

Jouluseminaari

12.30-15.45

Tampere-talo, Yliopistonk. 55, Tampere, VIP-huone 

Asialista

Muistio (18.12.2013)

Edellisen kokouksen muistio (17.9.2013)

Toteutunut toiminta 2013

Toimintasuunnitelman luonnos vuodelle 2014

Kysely jäsenseuduille vuoden 2014 toiminnasta, yhteenveto 

Maksatushakemus TEM:iin 1.1.-31.10.2013

Maksatushakemuksen väliraportti

Maksatushakemuksen liite: kustannuserittely

Maksatushakemuksen liite: TTS 2014

 

17.9.2013

klo 10-12

Työ- ja elinkeinoministeriö, Mikonkatu 4, neuvottelutila Kalevi, Helsinki

Asialista

Tilannekatsaus 

Muistio

Metropolialueiden suunnittelu- ja hallintamallit (Sankala, syyskuu 2013, MAL-verkosto)

31.5.2013

klo 10-12

 

Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, kokoushuone Jakovara I, Helsinki

Asialista

Muistio

Tilannekatsaus (ppt)

 

19.3.2013

klo 10-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.2013

klo 12-14

Kuntatalo, neuvotteluhuone B 3.2., Toinen linja 14, Helsinki

Asialista

Muistio

Maksatushakemus ajalta 1.11.-31.12.2012

Kustannuserittely

Väliraportti

Väliraportin liite: tapahtumat 1.11.-31.12.2012

Väliraportin liite: ohjausryhmän kokoonpano

 

KOKO-kauden loppuraportti:

Maksatushakemus 1.5.-31.12.2012

Kustannuserittely 1.5.-31.12.2012

Loppuraportti

Loppuraportin liite: Tapahtumat 1.1.2010-31.12.2012

   

Ympäristöministeriö, Kasarmikatu 25, neuvotteluhuone K02/Kortteli

Asialista

Muistio

Tilannekatsaus ja alustava suunnitelma (ppt)

Jatkohakemus

Jatkohakemuksen liite: korjattu kustannuserittely 1.5.-31.12.2012

Maakunnan kehittämisrahahakemus

Maakunnan kehittämisrahahakemuksen liite: alustava hankesuunnitelma 2013

 

Maksatushakemuksen 1.5.-31.10.2012 aineisto:

Maksatushakemus ajalta 1.5.-31.10.2012

Maksatushakemuksen liite: kustannuserittely

Väliraportti ajalta 1.5.-31.10.2012

Väliraportin liite 1: verkoston tapahtumat raportointijaksolla

Väliraportin liite 2: selvitys kilpailutuksesta

Väliraportin liite 3: ohjausryhmän kokoonpano 2012

 

24.10.2012

klo 15.30-17.00

(seminaari klo

9.00-15.30)

 

Helsinki, Vanha ylioppilastalo, Musiikkisali, Mannerheimintie 3

(Ennen kokousta seminaari Maankäytön strateginen ohjaaminen: oikean välineen valinta)

Asialista

Muistio

Tilannekatsaus

Edellisen kokouksen (6.6.2012) muistio

 

6.6.2012

klo 10.15-11.15

(seminaari klo 12-15)

 

Tampere, ravintola Ziberian kabinetti, Finlayson (Itäinenkatu 9)

(Kokouksen ja lounaan jälkeen hankeseminaari Työväenmuseo Werstaan auditoriossa, Väinö Linnan aukio 8, Finlayson)

Asialista

Muistio

Tilannekatsaus

Kaisa Mäkelä asuntopoliittisesta toimenpideohjelmasta

VN:n asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012-2015

Hankeseminaarin esittely

Maksatushakemus 1.1.-30.4.2012

Kustannuserittely 1.1.-30.4.2012

Väliraportti 1.1.-30.4.2012

Ohjausryhmän kokoonpano

Tapahtumat 1.1.-30.4.2012

 

 14.2.2012 Helsinki, Kuntatalo, Toinen linja 14
 

Asialista

Muistio

Tilannekatsaus

Maksatushakemus 1.7.-31.12.2011

Maksatusliite 1: kustannuserittely 1.7.-31.12.2011 

Maksatusliite 2: väliraportti 1.7.-31.12.2011

Väliraportin liite: verkostotilaisuudet 1.7.-31.12.2011

Väliraportin liite: ohjausryhmän kokoonpano 31.12.2011

 

30.11.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Asialista

Edellisen kokouksen muistio (7.9.2011)

Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 (elokuu, esitetty kokouksessa 7.9.2011)

Muistio 30.11.2011

Tilannekatsaus

Weisell: uusi Oulu

Weisell: Oulun seudun MAL-aiesopimuksesta

 

 

7.9.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asialista

Pöytäkirja 10.3.2011

Pöytäkirja sähköpostikokous 25.5.2011

Pöytäkirja sähköpostikokous 5.8.2011

Maksatushakemus 1.1.-30.6.2011

Maksatusliite1: kustannuserittely 1.1.-30.6.2011

Maksatusliite2: väliraportti 1.1.-30.6.2011

Maksatusliite3: verkostotilaisuudet 1.1.-30.6.2011

Maksatusliite4: ohjausryhmän kokoonpano

Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2012

Pöytäkirja 7.9.2011      

                                                                             

8.8.2011

 

Pöytäkirja sähköpostikokouksesta: kohteiden valinta vyöhykesuunnitteluhankkeeseen

25.5.2011

 

Pöytäkirja sähköpostikokouksesta: kohteiden valinta ykr-pilottikokonaisuuteen

10.3.2011

Muistio 10.3.2011 

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011Palaute verkostostaHanhijärvi: Elinkeinoelämän rooli seudullisessa suunnittelussa

2.12.2010
Asialista 2.12.2010
Muistio 2.12.2010
Verkoston tilannekatsaus 
Alustava TTS 2011

PARAS-raportti 

 

4.10.2010

Asialista

Verkoston tilannekatsaus / Kimmo KurunmäkiMOT-hankkeen esittely / Raine MäntysaloKokouksen pöytäkirjaPöytäkirjan liite: verkoston talous / Marja Uusivuori

 

10.6.2010

AsialistaMuistioPäivi Nurminen: verkoston perustamisen lähtökohdistaKimmo Kurunmäki: verkoston tilannekatsaus

 


 

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

  • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi (opintovapaalla 7.1.-3.3.2019)
  • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi,
  • Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi
  • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi