• MAL-verkosto

  Tätä arkistosivustoa ei enää päivitetä. Katso uusi sivusto osoitteessa mal-verkosto.fi

  MAL-verkosto on valtakunnallinen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto. Verkoston toiminta perustuu valtion ja suurten kaupunkiseutujen kaupunkipolitiikkaan, seudullisen strategisen suunnittelun edistämiseen ja jäsenseutujen vertaisoppmiseen. Mukana vuonna 2019 on 18 kaupunkia tai kaupunkiseutua, Liikenne- ja viestintäministeriö, Työvoima- ja elinkeinoministeriö, Ympäristöministeriö sekä Valtiovarainministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Väylä sekä Suomen Kuntaliitto. Verkostoa koordinoidaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymästä (ks. yhteystiedot alla). Traficomista tulee vuoden 2019 uusi jäsen.

  Toiminnan keskiössä ovat jäsenseutujen keskinäiset ja valtio-osapuolen vuoropuheluun tähtäävät seminaarit ja foorumit, yhteiset työpajat, selvitykset ja populaarit tutkimukset sekä seutujen ajankohtaisiin suunnitteluhaasteisiin kohdistuva sparraus. 

  Hankkeet ja ohjelmat: MAL-verkoston ohjelmakokonaisuus "Tulevaisuuden kaupunkiseudut, elinvoimakunnat ja resurssiviisas yhdyskunta" on mukana valtioneuvoston (TEM/ AIKO) jatkuu 30.4.2019 saakka. Internet-sivut löytyvät os. Kaupunkiseutu.fi ja asemanseutu.fi (Fiksu ASSA)

  MAL-verkosto on mukana Strategisen tutkimuksen Kaupungistuva yhteiskunta-ohjelman  MALPE koordinaatiosta integroivaan visiointiin eli BEMINE- hankkeessa vuosina 2016-2019. Hanketta koordinoi Aalto-yliopisto. Hankkeen Internet-sivut: bemine.fi

  Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin - hankkeen (2017-2018) aineistot löydät täältä. Hankkeen tuloksia esiteltiin myös ECOMM 2018 Uppsalassa 30.5.2018 (Nina Frösén ja Kati-Jasmin Kosonen)

  Järjestettelyjä tilaisuuksia:

  HYMY workshop järjestettiin pe 31.8.2018 Tampereella. Tilaisuuden aineistot löydät täältä.

  Ikäystävällisten asuinalueiden kehittäminen - seminaari pidettiin 27.9.2018 Kokouskeskus Paasitornissa Helsingissä. Seminaarin järjestivät MAL-verkosto, ympäristöministeriö ja Ikäinstituutti. Löydät seminaarin alustukset ja aineistot täältä.

  TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT  tulostyöpaja järjestettiin Hotelli Arthurissa Helsingissä ke 31.10.2018. Löydät työpajan ohjelman aineistolinkkeineen sekä tilaisuudessa pidetyt alustukset täältä (5.11.18 lähtien). 

  Seutujen välisen liikenteen ja matkaketjujen kehittäminen eli SeutuMaaS työpaja 1.11.2018 pidettiin Kampin Sähkötalossa. Työpajan järjestivät MAL-verkosto, Kotkan-Haminan sedun kehittämisyhtiö Cursor Oy sekä VTT. Löydät työpajan ohjelman, alustukset sekä yhteenvedon täältä.

  BEMINE yhteiskehittämisfoorumi V Kestävän kaupunkiseudun askelmerkit järjestettiin yli sadalle asiantuntijalle, päättäjälle ja kiinnostuneelle 23.11.2018 Kulttuurikeskus Korjaamolla Helsingissä (Töölö).

  JULKAISUJA:

  Uusia selvityksiä: Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen Tulkintoja ja ehdotuksia esimerkkikohteiden analyysien pohjalta. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 53/2018.

  Elinympäristön hyvinvointivaikutusten mallintaminen kuntien hyvinvointikertomuksissa ja -johtamisessa. HYMY selvitys 2018, Kaisu Sahamies (TUNI). Selvitysraportti ja esitysdiat.

  Seudullisesti merkittävien Bio-ja kiertotalousalueiden kehittäminen ja kaavoitus. Hankkeen loppuraportti 2018, Ramboll

  Opas:

  Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin. Opas kestävien liikkumispalvelujen edistämiseen
  keskisuurilla kaupunkiseuduilla
  . LTS 24/2018. Liikennevirasto.

  Vuosien 2017-2018 päättyneiden hankkeiden julkaisut löydät täältä (Hankkeiden loppuraportit).

   

   

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

 • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi (opintovapaalla 7.1.-3.3.2019)
 • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi,
 • Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi
 • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi