Materiaalit

MAL-verkoston tilaisuuksissa ja hankkeissa syntyy seminaariesityksiä, alustuksia, raporttiluonnoksia, työpapereita, hanke-ehdotuksia, julkaisuja ja muita taustamateriaaleja. Työpajoissa ja seminaareissa myös käsitellään muualla julkistuja raportteja ja hanketuloksia, joiden pohjalta vuoropuhelua käydään ja jatkotoimenpiteitä kehitetään. Nyt nämä materiaalit löytyvät keskitetysti tästä osiosta.

Aineisto on pääosin pdf-dokumentteja, jotka voi halutessaan tallentaa omalle koneelleen tai tulostaa. Joukossa on joitakin videotallenteita, joiden tallentaminen ei ole sallittua, katselu sen sijaan onnistuu tämän sivuston kautta.

 

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

  • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi (opintovapaalla 7.1.-3.3.2019)
  • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi,
  • Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi
  • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi